لیلای بی حاصل..

سلام به هم ترانه های گل

اوومدم در س پس بدم ..

بعد از خوانش نکته نظرات دوستان پای ترانه (( پر کلاغی )) مخصوصا نکته نظرات صریح و موشکافانه جناب سرمدی عزیز و بزرگوار بنده ترغیب شدم که بازبینی کلی در این اثر داشته باشم .  در این نسخه تمام سعی من در این بوود که در تصویر سازی از بعد کلیشه و مرسوم اغلب ترانه های امروز دور باشم .

امیدوارم تونسته باشم حق مطلب ادا کرده باشم . منتظر ارائه نکته نظرات همه عزیزان هستم .

 

 

لیلای بی حاصل….

 

دنیــا برام مثل̖ ی زندونــه
پاهام اسیر پنجـه ی خاکــه
مردم خبر دارید از این نکبت

با من نگیــد لیلای تو پاکه .!!

 

لیلای من قدیسه ی رویــام

تــوو تارو پوود̖ لحظه هام موندی

سختــه ولی باید ازت رد شم

تو بی سبب رویاتو سوزنوندی!

 

حتی تصور کردنـش سختــه

اینکه ی روسپی همدمت باشه
وقتی که تنها مونس شبهات

تو بستر همسایـه پیدا شه


هیچ کس نبود توو داغی مـرداد
وقتیـ که خوون توی ر́ گــام خشکید
کابوس بوست  روو لبــو گونــش
رویای پوشالیم از هم پاشید؟!

 

من بودمـو سقف اتاق و هیچ

تو زل زدی سوپرایزقول من

گفتم بهت من بی خبر دارم

کادو واست تقـدیم روز زن !

 

 

#حسین-خزایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

614
۸
۱