تنهایی

 

تنهایی

دلم گرمه به اینکه تو اینجایی

ولی پیش من با خودت تنهایی

قدم میزنی هر دفه با یکی

با فکرت قدم میزنم هر جایی

 

تویی قاتل آرزوهام ولی

هنوزم تویی آخرین دلخوشی

کنارم میخوامت واسه زندگی

ولی خواسته هامو داری می کشی

 

عجیبه برام حسای امروزم

چطور از پس تنهاییم بر بیام

تو با من بدی من با دنیا بدم

تورم با تموم بدی هات میخوام

 

همه آدمایی که دورم بودو

واسه خاطرت جا گذاشتم عقب

نجاتم بده غرق تنهایی ام

شریکی تو این انتخابه غلط

 

یه جاده درست رو به روی منه

یه حسی نمیخواد ازت بگذرم

دلم تنگه واسه صدا کردنت

ولی اسمتو حق ندارم بگم

 

یه وقتا میگم صاحبه تو منم

یه وقتا میگم عشقتو پس بدم

دلم تنگه و ممنوعه دیدنت

نمیشه بهونه بگیرم واست

 

همه آدمایی که دورم بودو

واسه خاطرت جا گذاشتم  عقب

نجاتم بده غرقه تنهایی ام

شریکی تو این انتخاب غلط

 

یه جاده درست روبه روی منه

یه حسی نمیخواد ازت بگذرم

دلم تنگه واسه صدا کردنت

ولی اسمتو حق ندارم بگم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: