می روم

می‌روم…
آنقدر دور می‌شوم که کسی مرا نبیند…
می‌روم…
تا بودن من کسی را آزار ندهد..‌.
می‌روم…
تا چیزی، کسی را به یادم نیاورد…
می‌روم…
و رویا های خود را به باد می‌سپارم..‌
می‌روم…
تا مرگ خود را تنها جشن بگیرم‌.‌..
خداحافظ دنیای کوچک بی‌رحم..‌.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: