خاطره…

هر روز خاطرات دیروز را به یاد می اوریم
و امروزمان می شود خاطره ی فردا
چه روزگار عجیبیست…!
صبح از خواب بر می خیزیم
و کسی را که دیروز
با او خاطره ای ساختیم
دیگر کنار ما نیست…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: