زمین و اورانوس

زمین بدهکار اورانوسه

میخوام بدیها رو بِدَم دستش

جَنگ و نزاع و فقر و بدبختی

خودم و این شهر و …

بازم هستش؟

* * * *
اینجا زمینِ ، جای ماتم نیست

طلبکار اورانوسم کم نیست ؟

آدرس پستی رو مرور کردم

زمین مگه ، زمینِ آدم (پیامبر) نیست !

اگه بَدیها رو بِدَم دستش

من میمونم ، تو وُ یه دنیا رنگ

خشکی رو دریا می کشم ، بعدش

یه رنگ زیبا رو دِلای تنگ

دنیای خاکستری نابوده

زمین میتونه رنگی رنگی شه

نذار بیافته از قلم چیزی

زمینِ ما داره عوض می شه

نَفَس بِکِش ….

دنیا چقد زیباس

گفتم بِهِت ، پاس میشه چک راحت

موقع تعطیلی بانکا شد.

حساب ما پُر شد سَرِ ساعت …

https://www.academytaraneh.com/98442کپی شد!
736