ترانه آخر

ترانه ی آخرمو
نوشتنش رو سنگ قبر
یه روز میای به دیدنم
اون روز تمومه دیگه صبر

چند ساله چشم به راهمو
چند ساله عاشقِ تو ام
ترانه ی آخرمو
فقط میگم واسه خودم

نه راهِ پَس مونده برام
نه پایِ پیش که من بِرم
زندگی معنی نداره
تنها ترین مسافرم

هیشکی نفهمیده چقد
به پایِ تو نشست دلم
تو خوش بمون با دیگری
منم برم راحت گُلم

رو سنگ قبر من زده
تنهامو حاله من بده
دیگه نیا به دیدنم
عذابه بعدِ مرگ نده

Lyric

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/98386کپی شد!
783
۲