مادر

کنارم موندی و تصویر دیروز

تو ذهن کودکی هام قد کشیده

خدا با تو همه نقاشیامو

پراز زیبایی بی حد کشیده

 

من اونجایی زمین خوردم که دیدم

ر و موهات سایه ی پیری نشسته

دو تا دستای گرم و مهربونت

تو اوج آرزوهات پینه بسته

 

تو کابوس شبای وحشت من

برام دستات هنوز یه جون پناهه

تو آوار مصیبت های سنگین

دعات روشن  ترین فانوس راهه

 

دعا کن رو به لبخند و اقاقی

که حال روزگارم بد نباشه

دعا کن جاده های پیش روم باز

پراز تنهایی ممتد نباشه

 

ازت ممنونم و میخوام بدونی

تورو دوست داشتم و دارم همیشه

تموم واژه هار و که بگردم

برام هیچی مثه مادر نمیشه

 

خواننده عباس ایران نژاد

تنظیم امیر حسین بخشی

 

لینک دانلود

۴_۲۱۵۵۰۳۵۱۰۲۴۴۹۵۰۳۴۹

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: