خدا خدایی کن

خدا خدایی کن..

چرا باید ببخشمت
کجا بدی کردم بهت
خدا خداییت همینه

زمستونات کشت دلمو
ارزوهام ریخت رو همو
دنیای من چه غمگینه

(از چی اخه بگم برات
بیا منو بذار بجات
بیا منو بکن خدات)

✔✔✔
خدا خدایی کن واسم
من تورو بهتر میشناسم
نه عشقی موند نه ارزو
همش شده بغضه گلو

اونی که میخاستم کجاس
همه میگن کاره خداس
همه از تقدیر تویه
ببخش که تقصیر تویه✔✔✔

باید تقدیر کنم ازت
واس تقدیره بی غلط
یه حرفی میمونه فقط
دیگه رسیدم ته خط

راهی نمونده پیش روم
روزای شومه روبرووم
کارت شده شکستنم
خط کشیدن رو آرزوم
خط کشیدن رو آرزوم
✔✔✔
خدا خدایی کن واسم
من تورو بهتر میشناسم
نه عشقی موند نه ارزو
همش شده بغضه گلو

اونی که میخاستم کجاس
همه میگن کاره خداس
همه از تقدیر تویه
ببخش که تقصیر تویه✔✔✔

از این نویسنده بیشتر بخوانید: