نه تورو خدا برگرد

نه تو رو خدا….

تو نیستی آدمه قبلن
چقد دوس داشتمت قلبن
یه دلیلی داره قطعن
که تن دادی به دل کندن

من و پنجره با اسمت
من و پاییز و باروناش
بجای تو دیگه این مرد
بغل میگیره زانوهاش

√√√
نه تو رو خدا برگرد بیا
باشه دل من بدکرد بیا

میشه که ازم دس نکشی
به هوای من نفس بکشی
√√√

نیستی و این درد کم نیس
نیستی و این مرد محکم نیس
این خونه دیگه واسم امن نیس
عزیزم این دل که نشکن نیس

داغت شده برفه زمستونی
که میشینه روی موهام
چقد خالیه این شبها
جای سره تو رو بازووهام

√√√
نه تو رو خدا برگرد بیا
باشه دل من بدکرد بیا

میشه که ازم دس نکشی
به هوای من نفس بکشی

تقاس چیو میگیری ازم
نگو که دیگه سیری ازم

نده منو دسته زمستونا
برگرد بخاطر خاطره هاIMG_۲۰۱۵۰۸۱۹_۰۴۳۷۲۴

از این نویسنده بیشتر بخوانید: