آینه

به روی آینه فقط
تصویر خسته ی منه
داره ازاون طرف
باهام حرف میزنه
یه دنیادلتنگی وغم
یه عالم آه و حسرته
خیالشومیخوام چیکار
وقتیکه قیدمو زده
آینه داره بهم میگه
که تنهایی یه فرصته
بسپارهمه چیزوبه اون
که خوب کارشو بلده
خودش میسازه سرنوشت
خودش میگیره زندگی
یه روزمیذاره سررات
به عاشق همیشگی
کسی که بابودن اون
دنیای توعوض میشه
یه عشق صادقانه،خوب
نه عشقی که هوس میشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/98289کپی شد!
461