یه نقل عاشقونه

میشه تنها میون غریبه ها
با خدا یه نقل عاشقونه کرد
دل دنیا رو شکست و آخرش
تو رو از خود خدا بهونه کرد
………..
تووی قلب تو شدم غریبه ای
با یه بغض کهنه از جنس یقین
من فقط حرفم و(رو) به خدا میگم
زل بزن تو (تووی) چشمای خدا ببین
……….
یه ستاره یه قنوت یه پنجره
یه هوای تازه از جنس شمال
تو قشنگترین فرشته ی منی
بیخیال هر چه جز توست, بیخیال
……….
تو(تووی) کویرم تو(تووی) کویر سرنوشت
تو(تووی) سراشیبی یک راه شنی
هرچه سرعت میگیرم تو(تووی) عاشقی
باز میاد جلوم یه تپه شنی
………….
میشه تنها میون غریبه ها
با خدایه نقل عاشقونه کرد
دل دنیا رو شکست و آخرش
تو رو از خود خدا بهونه کرد.
کلمات درون پرانتز تنها برای توضیح بیشتر و عدم اشتباه خواننده در فهم جمله میباشد.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/98106کپی شد!
436
۲