خزون

خزون بی تو واسه من
خالی از درد و غصه نیس
وقتی میای تو خواب من
غصه ی من بی قصه نیس
***
دستاتو تو دس (ت) می گیرم
میرم تا عمق شب سرد
از هرم گرمای تنت
گم میشه غصه ها ودرد
***
ای تو ستاره ی شبم
بی تو همش جون به لبم
تو رو میخام تا همیشه
آروم بشه تاب و تبم
***

خزون من بهار میشه
وقتی تو با مهر می رسی
اردوی من بهشت میشه
مث (ل) یه باغ اطلسی
***
آغوشه من بازه برات
اینجا دیگه خونه ی توس (ت)
قدم بزار تو باغ من
عشق من گلخونه ی توس (ت)
***
ای تو ستاره ی شبم
بی تو همش جون به لبم
تو رو میخام تا همیشه
آروم بشه تاب و تبم
***

https://www.academytaraneh.com/98102کپی شد!
742
۱