به یاد مرتضی

دلم تنگه مثل ابرای تیره
آخه فکر تو از یادم نمیره
مثل روزاى برفی سرد سردم
نگاه کن بی تو با خودم چه کردم
نگاه به آسمون کردی و رفتی
دل دنیارو خون کردیو رفتی
صدای تو کجاست؟
صدای تو هنوزم همدم
شبهای خیلی آدماس
یکی هست که هنوز
صداش میپیچه با این
که خودش پیش خداست
خودش پیش خداست
دیدی رفتی تو هم
دیدی با رفتنت مردن
گلهای اطلسی
گل بیتات هنوز
چشماش دنبال رد
پاته با دلواپسی
با دلواپسی
بیا برگرد همه چشما به راته
صدای تو صدای خاطراته
هنوزم نبض احساس زمینه
صدای تو که احساسی ترینه
نگاه به آسمون کردی و رفتی
دل دنیارو خون کردیو رفتی
صدای تو کجاست؟
صدای تو هنوزم همدم
شبهای خیلی آدماس
یکی هست که هنوز
صداش میپیچه با این
که خودش پیش خداست
خودش پیش خداست
دیدی رفتی تو هم
دیدی با رفتنت مردن
گلهای اطلسی
گل بیتات هنوز
چشماش دنبال رد
پاته با دلواپسی
با دلواپسی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/97808کپی شد!
514
۱
۱