عشق

به مژ گان سیاه تو اسیرم

به ان ناز نگاه تو اسیرم

خدا از حال این دل بی خبر نیست

به عشق روی ماه تو اسیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/97326کپی شد!
695
۲
۲