یازده

زیباییت ستودنیست

و لبخندت

سزاوار عاشقانه ترین بوسه ها

 

چشمهایت حس پرواز دارند… جاذبه ای در عمق نگاهت احساس میکنم که , بی هوا

جذب می شوم , محو می شوم و گم …

 

آنقدر در تو گم شده ام

که دیگر

بی تو پیدا نیستم…

 

آرامشم…

امروز طوفانی ترین دریاهای دنیا ساکتند

و ابری ترین آسمانها صــاف

امــــروز

نگران ترین چشمهای دنیا آرامـــند

تا به تو نگــاه کنـند

 

امروز

با تو

 

نگاهت که می کنم

سنگینیِ یک عمر خستگی بــال می شود روی دوشم

و نگرانی هایم زیر چتر مهربانیهایت

هیچ می شوند

 

می دانی !؟

 امروز زیباترین لحظه های دنیا با من است…

 

…امروز , با تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/97220کپی شد!
863
۲