سلام بابا من اومدم

سلام بابا من اومدم ، ببخش اگه باز دیر کردم
میخوام تلافی بکنم ، آخه تورو دلگیر کردم
بزار بشینم پیش تو ،  مثل قدیما روی پات
دست بکشی روی سرم ،قربون اون قد و بالات
میبینم و حس میکنم ، چهره سرد و خستتُ
میخوام نوازش بکنم ، دستای پینه بستتُ
بابا جونم پس چرا تو ، جواب من رو نمیدی؟؟
ببین هوا که روشنِ ، چرا اینقدر زود خوابیدی؟؟
بابا بیدارشو اومدم ، میخوام کنارت بمونم
باور نمیکنم باید ، واسه تو تلقین بخونم
چقدر پشیمونم ، چقدر…از دست من عاصی شدی
حتماً پیش خودت میگی ، ببین ،حالا راضی شدی؟؟؟
خدا دلم رو خون نکن  ، الان وقت تلافی نیست
این همه حسرت کشیدم ، بازم واسه من کافی نیست؟؟
خدا فقط یه شب دیگه ، بذار که پیشم بمونه
میخوام بهش بفهمونم ، که دخترش پشیمونه

https://www.academytaraneh.com/97120کپی شد!
1665
۴
۲