فرشته نیستم از اهل زمینم

خدا قِسمَتِ من لطف تو بوده
همه دنیای من لطف تو بوده

خدا مِهرت واسم نونِ شبونه ست
خدا تموم این شعرا بهونه ست

خدا رو به منم دری رُ وا کن
خدا محشری از شعرام بپا کن

خدا پناهِ من تو این شبا باش
خدا طبیبِ من با این تَبا باش

خدا دست منو بگیر رها شم
خدا لبخند بزن حاجت روا شم

خدا چشم منم بارون چکونده
دلم عید اومده خونه تکونده

خدا ستاره هات نشونِ راهَن
می گن تک تکشون عاشق ماهن

منی که عاشق تواَم کمک کن
بدیهای نگاهم رو اَلَک کن

اگه خوبم   بَدَم  عشقم همینم
گناه نشسته هر لحظه کمینم

فرشته نیستم از اهل زمینم
خدایا من همینم که همینم

خدا قِسمَتِ من لطف تو بوده
همه دنیای من لطف تو بوده

اگه خوبم   بَدَم  عشقم همینم
گناه نشسته هر لحظه کمینم

فرشته نیستم از اهل زمینم
خدایا من همینم که همینم

 

https://www.academytaraneh.com/9701کپی شد!
782
۱۲