عروسک قشنگ من

عروسک قشنگ من ، با اون نگاه مشرقی

توی دلم زمزمه کرد ، دوباره رسم عاشقی

دوباره توی قلب من ، ولوله ای به پا شده

میترسم از حال خودم ، توی دلم غوغا شده

دلم میخواد پر بزنم ، توی نگاه عاشقت

بیا بریم از این دیار ، جا داری توی قایقت؟؟

پناه آوردم به دلت ، برس به داد دل من

تو چی میخوای از دست من ، بهم بگو، خوشگل من

میخوای بجنگی با دلم ، با اون چشمای جادویت ؟؟

دیگه گذشتم از خودم ، شدم اسیر و زندونیت

فرشته نجات من ، پری ِ قصه های من

من از حالا بازنده ام ، تو این نبرد ِ تن به تن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: