قمار عاشقی..

آه از قمار  ِ عاشقی..

دلبُردگی ..دلدادگی..

بی خوابی و سوز  ِ درون..

آه از جنون ..آه از جنون..

در دست ِ دل ..سودای ِ او..

چشم  ِسر اندر پای ِ او..

او رفت و من اندر  قفا..

من طالب و او بی وفا..

ای وای ِ من ..ای وای ِ من..

ای وای ِ او ..ای وای ِ  او..

شیدا و بی پروا ..که من..

با یاد ِ او تنها ..که من..

بی تاب و پُر غوغا که من..

او فارغ و بی اعتنا..

این می کُند با دل چرا..

ای وای ِدل ..ای وای ِ دل..

ای وای ِ او ..ای وای ِ  او..

ای وای ِ من ..ای وای ِ من..

ای وای ِ او ..ای وای ِ  او..

https://www.academytaraneh.com/96667کپی شد!
803
۲۴
۵