سر الخیانه / راز خیانت ( شعر فارسی و عربی )

گلـبی ما مـرتاح منّچ ، بس کلامی زیّـنیته
بلقلم ما شفتی ریتچ ، حـبّچ ایکصّر لگیته
***
سکّرت لحظه ایّامی ، من رجعتی او شاهدیتچ
ابسهر ما نامن اعیونی ، و ابسریری فارگیتچ
***
والله ملّت روحی منچ ، ما طلعتی الوان طیبه
حلّفیت الگلب لجلچ ، امن القهر زاعچ حبیبه
***
انتی حب لو عدو مخلّص ، صادقیتینی ابکراهه
امّنیت الگلب عندچ ، خنتی فی حبی ابصراحه
***
وسفه دخّلتچ ابگلبی ، او حاربت گوم اعلی شانچ
رحتی ابدرب الشماته ، خالی اصبح لی مکانچ
***
بلخیانه حطمیتی ، عتبت اگلیبی الز چـیه
لا تمکـرینی ابکلامچ ، بعـد ماریدچ اذیـه
***
حرّمیتی اسنین عمـری ، ادری گلبچ ما یخاف
ورد بستانچ شتلنی ، و اسقه گلبی ابکل خلاف
***
معنی شعر:
دلم آرامش نداره ، واژه هاش ساکت نشستن
با قلم مگر ندیدی ، دوستام قلـبم شکستن
***
بر خلافِ راز هایت ، از سفـر بر گشته بودی
شبا بیـداری کشیدی ، دردِ بی درمان گشودی
***
دیگه دیگه خستم از تو ، بستم اون عشـقِ فریبی
قسم خوردم تا همیشه ، خــط خورَد نامت حبیبی
***
گرم کردم عکـس هایـت ، آتشی روشـن نمودم
آب دادم قلبِ تشنه ، سـایه هات از دل ربـودم
***
عاشقُ نیزه به دستی ، با متانت دل کشیدی
قلبمُ به تو سپردم ، با خیانت رگ بریدی
***
حیف در قلبم نشستی ، دلم با تنهایی جنگید
راهِ دشمن شاد رفتی ، بر گلم میحانه بارید
***
با تمـنّا های سـردت ، آرزو هایم دریدی
مکرِ چشمانت قشنگِ ، خـدا حافظ تو بریدی
***
سال ها عمرم هد ر شد ، می دونم قلبت نترسِ
گلِ باغِ تو من و کُشت ، ساقی قلبم به هرسِ
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۳/۱۰/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9657کپی شد!
992
۵