منم کلاغ قصه

منم کلاغ قصه ، زخمی و پر شکسته
سایه شوم تقدیر ، رو بخت من نشسته
مثل شبای تاریک ، سیاهه روزگارم
یه عمر آزگاره ، که هیچ کسُ (رو) ندارم
کولی شهر قصه ، آواره خیالم
تو این مسیر خونه ، دیگه شکسته بالم
جادهء پینه بسته ، مسیر هر شب من
خدا دلم گرفته ، خودت طلسمُ (رو) بشکن
من به کدوم گناهم ، لایق این عذابم؟؟؟؟؟
به من بگو دلیل ، عاقبت خرابم
منو ببر از اینجا ، نمیخوام این سرابُ (رو)
منو ببر به خونه ، تموم کن این عذابُ (رو)
،

از این نویسنده بیشتر بخوانید: