برگرد وزندگی کن …

پیشکش به تمام جوانان وطن عزیزم که خواسته یا ناخواسته گرفتار اهریمن اعتیاد شده اند .به امید روزی که هیچ بچه ای نگران جا خواب پدرش نباشد.

یه روز ناله یه روز درد
آشفته از شب سرد
یه گوشه ی خیابون
افتاده سایه ی مرد
**
یه روز حسرت یه روز غم
زندگیت شده ماتم
این افیون بی رحم
میشکنه تورو از هم
**
خونه ای واست نمونده
بردی زندگیتو از یا د
دنبال یه سقف کاذب
تا بگیری اونو از باد
**
جسم تو روتن سایه ت
شبا با تو جنگ داره
واسه ی شکستن تو
فردا رو یادت میاره
**
تو خواب وتو خیالت
پرشدی ازیه نیایش
مادر و یه بچه بودن
تورو می کردن ستایش
**
این قمارو دیگه بس کن
بردن این بازی باخته
چشای هس هنوزم
که عمری با توساخته
**
حصار روتو بشکن
دوباره مردونگی کن
واسه ی نگاه عشقت
برگرد و زندگی کن
**

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

536
۶
۱
۲