دلگیـــــرم ازت …

دلگیرم ازت چرا داری میری ؟
میخوای منو بذاری کجا بری؟
همش به یاد اون روزا میدوئم تو خیابونا
میدوئم تا بازم تنهاشیم, من و تو و بارونا
بیا نگاه کن…
دستام عطر تو رو میده
قلبم سراغتو میگیره
بازم چشمام سمت عکسات میره
دست خودم نیست , دلم میره

ادامه بــــــــــــزودی …

از این نویسنده بیشتر بخوانید: