گزارش تصویری از اولین جلسه آکادمی ترانه – ۱۰ مهرماه ۱۳۹۴ – عکاس : کارن

IMG_0584okkkkkkkk

عکس - اولین جلسه آکادمی ترانه - کارن

IMG_0489okkkkkkkk

IMG_0519okkkkkkkkkkkkkkkkk

IMG_0491okkkkkkkk

IMG_0505okkkkkkk

IMG_0507okkkkkkk

IMG_0517okkkkkkk

IMG_0530okkkkk

IMG_0550okkkkkk

IMG_0563okkkkkkk

IMG_0570okkkkkkkkk

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: