بهونه

بهونه»

رفتن تو منو

دیوونه میکنه

نرو، تو رو دلم

بهونه میکنه…..

سخته برام بری

طاقت من کمه…

کیه که غیر من

میخوادت این همه….

نرو بدون تو

خراب حال من…

بارونیه هوا

تمام سال من…..

درکم نمیکنی..

منو که این همه…

حالم تو این شبا

مثل جهنمه….

درکت نمیکنم

این همه خوبمو

بازم برات کمه….

ایندم از الان

مبهمه مبهمه…..

منتظرم بیای

درا رو واکنی

منو با اسم من

بازم صدا کنی…

بگی تموم شد اون

همه روزای بد…

تنهات نمیزارم

دیگه از این بعد….

دیگه از این به بعد

مال خودت شدم…

این افتخارمه

که عاشقت شدم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: