گل یاس

گل یاسی توی دنیا
پر زده رفته و تنهاس
تو ی این همه دقایق
منتظر مونده با احساس

منتظر تو این زمونه
برای باز گشته آخر
تو دل جوونا هست و
پادشاش مظلوم بی سر

گل یاسم گل یاسم
ای گل پر از احساسم
پر زدم برای دیدار
یه گل عزیزی واسم

تو یی تنها گل مظلوم
منتظر برای دیدار
رو لبم زمزمه میشی
تو منو بخاطر بسپار

ای گل خوش بوی عالم
تو سرخی پر از احساسی
تو جوونی پر خطاییم
به خوبی مارو میشناسی

گل یاسم گل یاسم
ای گل پر از احساسم
پر زدم برای دیدار
یه گل عزیزی واسم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/95668کپی شد!
649