من هنوزم عاشقم

من هنوزم عاشقم یادم نرفته عشقمون

نرو بی وفا نشو بازم کنار من بمون

من هنوزم عاشقم دست خود نیست بخدا

مهرت نشسته توو دلم نمیشه از دلم جدا

خدا میدونه بعد تو نمیشه بی تو زنده موند

نمیشه باورم بری نمیشه از چشات نخوند

آهای اهالی زمین ، همخونه ها یاری کنید

میخواد ولم کنه بره تورو خدا کاری کنید

نگات هنوزم عاشقه ، دلت پیشه غریبه ها

میخوایی بری برو ولی اونجا همش فریبه ها

من هنوزم عاشقم یادم نرفته عشقمون

نرو بی وفا نشو بازم کنار من بمون

من هنوزم عاشقم دست خود نیست بخدا

مهرت نشسته توو دلم نمیشه از دلم جدا

خدا میدونه بعد تو نمیشه بی تو زنده موند

نمیشه باورم بری نمیشه از چشات نخوند

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

864
۱۰
۱
۱