علی یارت هم وطن

 علی یارت هم وطن
آهوان با اشکِ سرد ، مکه باران کرده اند
رنگ و آژیرِ نبرد ، در فضا پیچیده اند
***
ای خدا یاری نبود ، ابرهه پیدا شده
در دیار مومنان ، بی خبر غوغا شده
***
مرگ و میری در مزار ، در حضور دیده ها
قاصدک بی جان هوار ، از کویر گریه ها
***
کعبه معراجِ وفا ، سنگر اسلام و دین
غرّش برق آشنا ، انتقام از قاصبین
***
علی یارت هم وطن ، دسته گل ها را ببین
ریشه ی ظلم بکن ، از دیار عاشقین
***
بندگان در خاک و گور ، بی امان کوچیده اند
بر جبین مرد و زن ، خون تر مالیده اند
***
باغ زیبای بهشت ، شاخه ی گل زاده است
یاورِ صاحب زمان ، جان به غربت داده است
***
جاسم ثعلبی (حسانی) ۱۲/۰۷/۱۳۹۴
۰۳/۱۰/۲۰۱۵

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/95486کپی شد!
980
۱
۱