بوی خوش عشق

بوی خوش ریحون

بوی خوش پونه

بوی خوش قیمه

پیچیده تو خونه

وقتی که برگردی

لبخنده رو لبهات

دلتنگ من بودی

می خونم از چشمات

ای وای یادم رفت

دم کردن چایو

ای وای یادم رفت

عطری که میخوایو

از بس که تو فکر

آرایشم بودم

توفکر بیش از این

زیبا بشم بودم

***********

تو یاد تو از باغ

یک دسته گل چیدم

با بوسه و لبخند

هدیه بهت میدم

یک روز میگفتم

کی مال من میشه

یک ساله شد این عشق

یک عمر در پیشه

امروز کدبانوت

غوغا به پا کرده

حالا فقط مونده

آقاش برگرده

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: