کی توی دنیاته…

کی توی دنیاته….

هروقت میام پیشت
میگی یه جاگیری/
اصلا حواست نیس
داری کجا میری /#

غرقی تو آغوشش
این عین تبعیضه /
با اون که میخندی
اشکام می ریزه/#

میومدی چه دیر
رفتنتم چه زود/
چترت برای من
همیشه بسته بود /#

وقتی توو بارونا
تو رو با اون دیدم/
من رد پاهاتو
هر قدمو باریدم/#

#########
روزای تارم رو،
واسم رقم زدی /
تو که تو بارونا،
باهام قدم زدی /
این یادگاریته
یا زخم کاریته /
حالمو از بارون
دیگه بهم زدی……
##############

اینجا بدون تو
خونه نمیشه رفت /
چایی نمی ریزی
ساعت نمیشه هفت /#
(کی باورش میشه
واسه همیشه رفت)

تو عادته برات
دلم رو بشکنی/
از توی عکستم
حرفاتو میزنی /#

بر عکس تو اینجاس
آینه ی دقه /
میگی به این دلم
بیخودی عاشقه/#

هر طرفی میرم
چشمام تو چشماته /#
صد بار پرسیدم
کی توی دنیاته /#

########
روزای تارم رو
واسم رقم زدی /
تو که تو بارونا
باهام قدم زدی /
این یادگاریته
یا زخم کاریته /
حالمو از بارون
دیگه بهم زدی……
#######

https://www.academytaraneh.com/95134کپی شد!
724