تعبیر این رویا….!!!

رو دیوارِ اتاقم شعر یغما
تموم لحظه هام رنگ سرابِ
هنوزم فکر من هستی عزیزم؟
تا ساعت جفته و چشمات توُ خوابِ
منم یک میم هم پای یه پاییز
که مهرش بی تو درگیر عذابِ
غزل خونی که شعراشُ بلد نیست
روی هر واژه ایش نقش نقابِ
چقدر تقویم این روزا به سر شه
تا شاید فک کنم دوریت یه خوابِ
چقدر می ترسم از آینده ی شوم
مث تقدیری که رنگ حبابِ
خیابون های این شهرِ غریبه
واسم تنهاترین شکلِ عذابِ
ترافیک میشه هر جایی که هستی
چراغ چهار راه ها هر روز خرابِ

https://www.academytaraneh.com/95121کپی شد!
1201
۱۴
۵