دلیل زندگیم

تنها دلیلِ زندگیم هستی
هوای تو دنیامو زیبا کرد
عاشق نبودم قبل تو اما
این عشقِ تو چشمه منو وا کرد

دیدم که دنیام با تو آرومه
مثله نسیمی رو شنِ ساحل
کُشتن یه وقتایی واسم خوبه
تو کُشتی غمهامو … آهای قاتل

زندگی شیرینه و دلچسبه
وقتی بخندی با همه احساس
عاشقتم … بدونه هیچ فکری
چون زندگی فقط با تو زیباس
…………………………………
B.S
۲۵/۶/۱۳۹۴

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/94772کپی شد!
834
۶
۴