ممنوع

دلم تنگه اما دیگه ممنوعه
بشینم بهونه بگیرم واست
نمیزارم این بارم این گریه ها
با یادت بریزه رو گونم راحت
دیگه حق ندارم سراغه تورو
بگیرم از اونایی که دورتن
میخوادت دلم اما توی سرم
یه چیزی میگه عشقتو پس بدم

(هر دفه دردامو میشمارم
کم نمیشه زیادم میشه
بعد از این هرجایی روشنه
توی چشمای من شب میشه
این سکوته بده لعنتی
وا نمیشه جلو هیچکسی
دنیای تو پر از آدمو
دنیای من پره بی کسی)

توی خواب شبهام که دیدم تورو
نگفتم دوباره میخوامت بیا
نمیخوام بفهمی که رویای من
فریبم میده که پشیمون میای
دلم تنگه واسه صدا کردنت
ولی اسمتو حق ندارم بگم
چشایی که گاهی روتو بستمو
یه عمره که رو زندگی بسته ام

(هر دفه دردامو میشمارم
کم نمیشه زیادم میشه
بعد از این هزجایی روشنه
توی چشمای من شب میشه
این سکوته بده لعنتی
وا نمیشه جلو هیچکسی
دنیای تو پر از آدمو
دنیای من پره بی کسی
دنیای من پره بی کسی)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/94480کپی شد!
750
۳