سنگ صبور:

دلم به تو نزدیکه و
میگن دل تو دوره
دل منو آروم نبین
دلم سنگ صبوره
کسی نبود تو غربتم
همدم بیکسیهام
فقط منو یادم بکن
جز این چیزی نمیخوام
از هرچی که میترسیدم
عینا سرم میومد
هوای شهر تاریک و باز
از اون خبر نیومد
سکوت این شهر شلوغ
میندازه ترس به جونم
کاشکی میشد که لا اقل
نشونیتو بدونم
یادت میاد گفتم بهت
یه روز میشه نباشی؟
من ته خط رسیدمو
تو بگو که کجاشی؟
از گفته هام پشیمونم
که از سرم زیادی
پشیمونم چون با کارات
منو عذاب میدادی…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

  • در کل زیبا بود ولی احساس کردم ارتباط مناسبی بین ابیات نبود، بعنوان مثال "فقط منو یادم بکن جز این چیزی نمیخوام" و "پشیمونم چون با کارات منو عذاب میدادی…" که توو قسمت اول شخصیت شعر خالصانه عاشقانه ولی قسمت بعدی از عشقی که داشته پشیمونه. نکته ی دیگه ای هم که توو ذوق میزد این بود که اول شعرو با مخاطب تو شروع کردین تو بیت سوم مخاطب شد اون و باز بیت چهارم مخاطب به تو برگشت به هرحال موفق باشید...