قسم…

قسم به چشمایی که هر شب خیسه…

دوستت دارم

به شاعری که از تو مینویسه…

دوستت دارم

به این انگشت هایی که میدونی

به لمس دستای تو،حریصه…

دوستت دارم

قسم به آبی دیا..

به ابرهای بارونی…

به اون روز کذایی

اون نمایش خیابونی…..

دوستت دارم…

قسم به حرف های قشنگ..

به هم صداییه اون آهنگ..

به فنجون قهوه ای که ریخت…

رو شال آبی رنگ…

دوستت دارم…

قسم به تک تک خیابونا

به ایستگاه آخره مترو…

به اشکای من ،تو پیاده رو

دوستت دارم….نرو………نرووو….

قسم به گلایی که بت دادم

به دردو دلایی که بت گفتم…

به حرفای قشنگی که میزدی…

به آرزو هایی که بت گفتم…

نرو…دوستت دارم…

نرو…..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: