همین بسه…

تو که قصد سفرداری
ازم چشماتو میگیری
همش این پا و اون پا هی
نمیتونی بگی میری
به قلبم بی توجه باش
الان وقت ترحم نیس
یه قاتل وقت کشتارش
به فکر حرف مردم نیست
برای من همین بسه
که میبینم تورو گاهی
همینی که تو از حسم
به اون چشمات آگاهی
نگاه تو برای من
همیشه آرزو بوده
همین خوبه میون ما
یه روزی گفت و گو بوده
همین که جز تو ازهرکس
همیشه ساده رد میشم
که باهرکی ازت بدگفت
تمام عمر بد میشم
تو که قصد سفرداری
ازم چشماتو میگیری
همش این پا و اون پا هی
نمیتونی بگی میری
به قلبم بی توجه باش
الان وقت ترحم نیس
یه قاتل وقت کشتارش
به فکر حرف مردم نیست
شاهد بنی اسدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: