اطلاعیه ی تکمیلی ارسال کتاب ها

n00012309-bبا سلام
به اطلاع مولفین گرامی کتاب مشترک میرسانیم که طبق برنامه ی اعلام شده در اطلاعیه ی قبلی ، آدرس های پستی و کتاب ها یکشنبه به اداره ی پست تحویل داده شدند و پس از بسته بندی در بخش لجستیک امروز به آدرس های پستی متقاضیان ارسال گردیدند ، با این حساب عزیزان با توجه به نوع پست انتخابی در هفته پیش رو منتظر دریافت کتاب ها باشند (“پست پیشتاز” تحویل ابتدای هفته – “پست سفارشی” تحویل اواخر هفته)

با احترام

https://www.academytaraneh.com/94210کپی شد!
1161