کبوترانه (هوای تو) با صدای پرهام ابراهیمی و امید باران

بــا کــبــوتــرِ خـیـالـم تــا حــوالــی تــو پَـــر زد
دلِ بی بال و پرِ من با چه حالی به تو سر زد

بـا تموم خشکسالی بـا یـه قطره جون گرفتو
بـا همه شکسته بالی جشن آسمون گرفتو

یه جا بین اشک و لبخند خودشو تو دامنت دید
از همه دنـیـا که دل کند خودشو تو دامنت دید

بـس که رو مـاهِ ضـریـحـت بـوسـه ی نگاه بارید
شب و غرق روز کرد و خوشه خوشه ماه بارید

” با هوایِ تو همیشه، حالِ من کبوترانه س
راه آسمون و وا کن
بذا خورشید و ببینم، چشای شب زدمو باز
پُرِ فانوس شفا کن ”

بالِ حسرت و بگیر از شونه های بی قرارم
واسه ی ساحت دریات عطش کویر و دارم

کـاری کـن منم بـهـشـت و تـوی بـیـداری ببینم
وقتی از ماهِ ضریحت خوشه ی شفا می چینم

” با هوای تو همیشه، حالِ من کبوترانه س
راه آسمون و وا کن
بذا خورشید و ببینم، چشای شب زدمو باز
پُرِ فانوس شفا کن ”

پ.ن: به مناسبت میلاد امام خوبی ها … امیدوارم هم ترانه و هم اجرا رو دوست داشته باشید، تقدیم با احترام:

http://nex1music.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7/

https://www.academytaraneh.com/94195کپی شد!
1016
۶
۲