رویای من

بمون پیشم بزاردنیام همه لبریزرویاشه
نگاه پاک و معصومت حریم لحظه هام باشه
بمون پیشم میدونم تونمیذاری که تنهاشم
نمیذاری هم آغوشه شبوکابوسه فرداشم
بمون پیشم گل شب بوگل رویاییو خوشبو
شمیمت یاس و مریم رو حالابرده دیگه از رو
بمون پیشم شب مهتاب دلم بی تومیشه بی تاب
تونورت مثل مهتابه نباشی چشم من بی خواب
بمون پیشم تو رویامی میخوام باشی تودنیامی
بدون تواوج تنهایی توامیدی تو فردامی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/94133کپی شد!
462
۳