پشیمون

دلم درگیر یک رویاست، دلم دریایی از خونِ

تو این زندون بی روزن ،دلم بیتاب و بیجونِ

دمِ رفتن، نگاه تو ، به من میگفت خطا کارم

پشیمونم پشیمونم ،هنوز خیلی دوست دارم

نفس تنگ توی سینم ، دارم از قصه میمیرم

یه حرفی تو دلم مونده ، دیگه آروم نمیگیرم

میخواستم لایقت باشم،امیدی تو نگات باشم

میخواستم خونه قلبت،میخواستم تکیه گات باشم

میدونم با تو بد کردم، بازم میگم پشیمونم

نتونستم که عشقم رو، به قلب تو بفهمونم

تمنا میکنم برگرد، هوای خونه تب کرده

فضای روشنِ قلبم ، به دنبال تو میگرده

نکن گریه دل زارم، دل غم دار و بیمارم

دوباره توی چشمونش، نهال عشقُ میکارم

https://www.academytaraneh.com/9398کپی شد!
779
۴۲