دستمو ول نکن … نرو

دستمو ول نکن نرو
زندگیم آتیش می گیره
این سرنوشت با دل من
بدجوری بازیش می گیره

حسِ غریبگی نکن
تو از منم خودی تری
هرچی که خاطره داریم
توو کوله بارت می بری

دستمو ول نکن نرو
گرمیه دستایِ تو بود
که قلبِ نیمه جونمو
از تووی سینه ام ربود

هر سال بی قرارتم
هر روز حالِ من بَده
این سرنوشت لعنتی
جدایی رو رقم زده

چشمهای من به جاده ها
دستهای من رو به دعا
هرجا که هستی خوش بمون
این آرزومه به خدا
……………………………..
B.S

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/93961کپی شد!
1237
۱۷
۱