تنها نذاری منو

« تنها نذاری منو »

دلم تنگه، تنها نذاری منو
تویِ شوره زارا نکاری منو

نذاری دلم غرق مرداب شه
اسیر خم و پیچ گرداب شه

دلی که سپردم به کشتن ندی
به هرچی هوس خواسته تن ندی

نبینم که خون میچکه از غمم
نبینم که تنهای این عالمم

گل لحظه ها زرد و پرپر نشه
روی گونه از غصه ها تر نشه

نسوزه دل آرزوهای من
ببینم یکی اومده جای من..

نشه قسمتم حسرت دیدنت
تنِ سایه شم وقت تابیدنت

یه دست غریبه نچینه تو رو
یه روزی نگی که از اینجا برو…

جدایی نشه یادگاری تو
نمیره دل از زخم کاری تو

دلم تنگه، هر لحظه ای یادتم
میخوام عشق پاکت بشه عادتم

https://www.academytaraneh.com/93956کپی شد!
1124
۱۶