این روزا یه دختری هست

این روزا یه دختری هست ، که جاش تویِ قلب منه
نگاش مث فرشتهاست ، قلبمو آتیش میزنه
جادوی خندهاش شده ، مرحم زخمای تنم
وقتی نگاهش میکنم ، نمیتونم دل بکنم
دلم میخواد تا به ابد ، طعم نگاشو بچِشم
چشمای ناز مشکیشو ، به روی ابرا بکِشم
دلم میخواد دیونه وار ، دیونگی کنم براش
قربونی صداش بشم ، عمرمُ میذارم به پاش
دلم میخواد بهش بگم ، جای تو روی سرمِ
فرشتها خبر بشید ، این دختره دخترمِ

تقدیم به دخترم هلنا

https://www.academytaraneh.com/93904کپی شد!
844
۲