چادرِ بی حیای رقاص

چادرِ مشکی رو بذار کنارِ
زلفِ پریشون و چشای سیاه
دُمِ خروس قابل باوره
یا قسمِ راست و دروغِ روباه ؟

تا که سپردی به نسیم مو تو
مو به تنِ بنی بشر سیخ شد
فتنه ی کشتارِ بشر از این مو
جنگ ترین فتنه ی تاریخ شد

حجابِ مشکی رو بذار کنارِ
اون همه دلربایی و دلبری
شراره های آتشینِ موهات
این همه کفر زیر اون روسری

شال و شنل ، کیف و کلاهُ ول کن
واردِ این همه هیاهو نشو
به جای وصله ها بپوش بازم
چادرِ بی حیای رقاص رو

تقابلِ شرافت و دلبری
تقابلِ حُجب و حیا و خنده
یه چادرِ مشکیِ با زرق و برق
یه چادرِ ساده ولی زننده!

چادرِ مشکی رو بذار کنارِ
چاردهمین قرص سفیدِ این ماه
دُمِ خروس قابل باوره
با قسمِ راست و دروغ روباه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: