به خدا دست خودم نیست

برای دوستی که به مرگ جان داد تا مدیون زندگی نباشد

پای هر خاطره بی تو
چه شبا که ننشستم
واسه آرامش قلبم
هی غرورمو شکستم

هق هق ترانه بودو
منو گریه های گیتار
تو نبودی که ببینی
عکستو زدن به دیوار

بخدا دست خودم نیست
می دونم که خیلی مردی
لحظه هام پر از عذابه
تو ببین با من چه کردی

کی کمک کرده به دستات
انتقامتو بگیری
کی بهت اجازه داده
که بدون من بمیری

آدما خبر ندارن
بی تو می کشم چه دردی
من هنوزم باورم نیس
با خودت این کارو کردی

بی تو من موندمو این درد
تو شبای بی ستاره
داره باز گریه ام می گیره
یکی سازمو بیاره

بخدا دست خودم نیست
می دونم که خیلی مردی
لحظه هام پر از عذابه
تو ببین با من چه کردی

کی کمک کرده به دستات
انتقامتو بگیری
کی بهت اجازه داده
که بدون من بمیری

امید فلاح لمراسکی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: