من باورم نمیشه

این روزای نفس گیر , بازم هواتو کردم
بغض گلومو گرفته , پر از تشویش و دردم
کجایی تا ببینی , دلم خزون گرفته
چشام ابره بهاره , بازم بارون گرفته
ببین خونه چه سرده , بیا گرمای خونه
من التماس نمی کنم , آخه مردم دیوونه
نگو دوسم نداری , نگو منو نمی خوای
نگو که بازیچه بودم , نگو خونه نمیای
من باورم نمیشه , که دیگه بر نگردی
یه لحظه فکر من باش , نکن با من نامردی
چیجوری باورم شه , منو تنهام گذاشتی
رفتی که بر نگردی , منو ناکام گذاشتی
چیجوری باورم شه , خنجر زدی تو از پشت
اونی که گفت دوسم داره , با رفتنش منو کشت

https://www.academytaraneh.com/93863کپی شد!
767
۲