بانو

شدی بانوی این خونه ولی این خونه آروم نیس
تو دوس داری یه مردی رو که حسش به تو معلوم نیس
برای تو کمم بانو تو حقت بیشتر از ایناس
نشو پابند مردی که یکی غیر از تو رو میخواس
حماقت میکنه قلبم من عشقت رو نمیفهمم!
کناره من نشین هرگز منی که با خودم قهرم
تووی گذشته درگیرم یه حسی کرده تسخیرم
قرنطینه شده روحم به این شکنجه تن میدم
تووی عکسا یوقتایی ما با همدیگه میخندیم
تظاهر میکنیم خوبیم تو خوب میدونی پردردیم!
خیال کردم که خوشبختی ولی سوتفاهم بود
یکاری کن که راحت شی داره دیر میشه خیلی زود!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/93853کپی شد!
1090
۱۲