ویرایش ((علت لبخندام))

چه شلوغه دورت
چه خوشی این روزا
پس منم خوشحالم
راضیم از اوضا[ع]
چه هنوزم حرفات
به دلم می شینه
اسم من تو شعرات
چقد آهنگینه
من به این تک بودن
خیلی عادت کردم
مده دورت بودن
پس بذا[ر] برگردم
***********
یادگارات اینجان
قاب عکس و امضات
نگرانم بد شه
از نبودم اوضات
خنده ی رو لبهات
علت لبخندام
انعکاس شادیم
نم توی چشمام
رفتی اون بالا ها
دیده میشی از دور
تو فراتر میری
ای شهاب پر نور

از این نویسنده بیشتر بخوانید: