امروز

چشمای من امروزِ که برا تو دربه درِ/ فردا اگه دریا بشی، امواج تو بی اثرِ
امروزه که دستات برام تعبیر هم آغوشیه / روشن ترین فردای تو برای من خاموشیه
شاید که فردا اومدی، من همنشینِ غم شدم / شاید از اشتیاق تو خیلی زیادی کم شدم
چشمای من امروزه که برای تو دربه درِ / فردا قطار فرصتت، تورو به من نمیبره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: