دروغ

به جنازه ای شبیه ام که رو تخت خواب خوابیده
واسش هیچ فرقی نداره به کی این روزا پا میده
قصه ی ما ها زیاده گوش نده دیگه به حرفام
اطرافت پر شده بودند من و میگی مثل اونام؟
اسمش و نذار خیانت این چیزا زیاد مهم نیست
وقتی که، تو انتخابت رای اولت بهم نیست
ما دوتا عاشق بودیم خدا مارو واسه هم ساخت
ولی من همیشه گفتم توی عاشقی خدا باخت
چاره ای نمونده جزاین که مقسرش کنم خدا رو
گردن کی بندازم تا که نخواهد بکشه ما رو
من یه عاشقم که مردم هیچ کسی باهام نمونده
وقتی که دروغ دورم خدا ازیاد من و برده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/93750کپی شد!
909
۴